Offshore mølleparker bliver større og placeres længere fra land. Transport med helikopter kan derfor ofte være et godt alternativ til transport med båd. Jeg har produceret denne infofilm for Dong Energy/ Ørsted som ønskede at beskrive fordele og problematikker ved forskelige former for offshore mandskabs transport.
Anvendelse af infofilm er rigtig godt til at visualisere problematikker og anvise metoder og fremgangsmåder.

Produceret af Gerner Film ApS