Gratis reklame

Den bedste reklame en virksomhed kan få, er den som kunderne vil give ganske gratis. Derfor er der mange af mine kunder, der får lavet en video testimonial. Filmen her har jeg lavet for virksomheden Xergi der opfører biogasanlæg over det meste af...

Undervisningsfilm, e-læring

Til undervisning og læring er video et godt medie. Vi producerede en række små film til et e-læring forløb med det formål at lære medarbejderne i en rederivirksomhed, hvordan man håndterer og dermed undgår, at mobning og chikane kan forekomme på et handelsskib. Her...

Videoproduktion og Infofilm som anskueliggørelse

Offshore mølleparker bliver større og placeres længere fra land. Transport med helikopter kan derfor ofte være et godt alternativ til transport med båd. Jeg har produceret denne infofilm for Dong Energy/ Ørsted som ønskede at beskrive fordele og problematikker ved...